„GRAMATICA – ŞTIINŢA VORBIRII” CONCURS NAŢIONAL cu participare INTERNAŢIONALĂ, EDIŢIA a X-a

4 min read

Echipa de organizatori vă invită să participaţi la EDIŢIA a X-a a CONCURSULUI NAŢIONAL cu participare INTERNAŢIONALĂ– „GRAMATICA-ŞTIINŢA VORBIRII”.

ARGUMENT

Motto:

        „Gramatica este ştiinţa de a vorbi frumos, dobândită de poeţii şi prozatorii iluştri; sarcina ei este de a compune fără cusur o expresie în proză sau una poetică.”                      (Cassiodorus, Institutiones divinarum lectionum)

        Cultivarea limbii înseamnă, în primul rând, asigurarea exprimării corecte-conform normelor limbii literare actuale şi, la un nivel superior, rafinarea şi îmbogăţirea ei. De asemenea, cultivarea limbii vizează ortoepia, ortografia şi punctuaţia, vocabularul şi gramatica.

        Am iniţiat acest concurs de gramatică, pentru că toate faptele de limbă conduc la A COMUNICA  logic, corect, coerent şi fluent, iar aceasta nu se poate realiza fără stăpânirea unui „inventar” minim de cunoştinţe lingvistice. Studiul gramaticii este un demers necesar oricărui vorbitor preocupat de comunicarea cu semenii săi, ca emiţător şi receptor al mesajelor, în context social. Însuşirea regulilor gramaticale asigură coerenţă exprimării, claritate şi logică comunicării, iar, în plan general, conservă limba, conferindu-i stabilitate.

        Ca principal mijloc de comunicare, limba cristalizează evoluţia unui întreg popor, cultura naţională şi este un element important în definirea unei naţiuni. Limba înnobilează fiinţa, este o moştenire sfântă pentru fiecare generaţie, mijloceşte procesele învăţării, facilitează comunicarea – de aceea noi toţi avem datoria morală, sacră de a o păstra nealterată.

       Cultivarea limbii contribuie la modelarea spirituală a elevilor, la dezvoltarea imaginaţiei lor,  la eficientizarea comunicării.

 Dorim să încurajăm studiul individual al limbii române, deprinderea de a exersa mecanismele iniţiate de profesor la clasă, într-un moment în care ne confruntăm cu fenomenul lipsei de motivaţie pentru învăţare.

 Încercăm să stimulăm componenta formativă a învăţării limbii române, în diversele ei ipostaze: ortografie, ortoepie, lexic, gramatică etc. Ne propunem să realizăm o avanpremieră la testarea naţională a elevilor de clasa a VIII-a, cărora le oferim ocazia de a-şi verifica nivelul cunoştinţelor de limba română în raport cu alţi elevi.

ORGANIZATOR,

ŞCOALA GIMNAZIALĂ Nr.5,  RM. VÂLCEA

DIRECTOR,

PROF. CRISTIAN-COSMIN FAITĂR

                                                                                      INIŢIATORUL CONCURSULUI, 

                                                                    PROFESOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

                                                                                      ELENA UNGUREANU

                                        COORDONATORI,

         PROFESOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMANA

                                        AURA CARAPONU

         PROFESOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

                                        MIHAELA MĂRĂCINE

■ INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL:

                                                                 PROF. MIHAELA ANDREIANU

INSPECTOR DE SPECIALITATE

                                                  PROF. ANA-MARIA UDRESCU

PROFESORII DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ DE LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.5:

                                                                                                                         MIHAELA MĂRĂCINE

                                                                                                                         AURA CARAPONU

                                                                                                                         BOŞTINESCU DAYANA

                                                                                                                          ION ALEXANDRA

Istoric

      Concursul Gramatica –ştiinţa vorbirii s-a bucurat de un real succes, impresionând prin impactul incontestabil  al celor 9 ediţii.   

     La Ediţia a IX –a, au participat 242 de elevi, din 5 judeţe, şi  50 de elevi din Republica Moldova, respectiv, Chişinău. Aceștia au obţinut premii care au constat în cupe, medalii şi diplome. La Ediţia a X-a, numărul de participanţi a crescut la 439 de elevi, însumând 7 judeţe din ţară şi din Chişinău.  Premiile vor fi decernate între 1-3, elevilor acordându-li-se diplome, cupe şi medalii.

           Concursul este organizat de profesorii ariei curriculare Limbă şi comunicare de la                               Şcoala Gimnazială Nr.5, Rm.Vâlcea, în data de 04. 02. 2023.

Obiectivul general /scopul:

 • Scopul acestui concurs este dobândirea de către elevi a competenţelor de utilizare corectă a limbii române, în contexte concrete de comunicare.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Cultivarea unei atitudini pozitive în procesul comunicării, ţinând cont că prin limbajul verbal comunicăm, dar ne şi comunicăm pe noi înşine.
 • Dezvoltarea interesului pentru valorile culturii naţionale, transmise prin tezaurul limbii.
 • Dezvoltarea abilităţilor de învăţare, în general, şi a motivaţiei de a-şi însuşi noţiunile de limba română, în particular.
 • Realizarea unui schimb fructuos de idei între elevi şi profesori provenind din zone diferite ale ţării.

        Concursul se adresează tuturor elevilor din clasele V – VIII, din şcolile din ţară şi din străinătate, preocupaţi de cultivarea limbii române.

Locul: Şcoala Gimnazială Nr.5, Rm. Vâlcea

Programul

04.02.2023:

 • Primirea concurenţilor şi repartizarea lor în săli: orele 900-930
  • Extragerea subiectelor: ora 900
  • Multiplicarea subiectelor, secretizarea lor, distribuirea pe săli: orele 930 – 1000
  • Desfăşurarea concursului: orele 1000 – 1200
  • Pregătirea lucrărilor pentru corectare: orele 1200 – 1230
  • Corectarea lucrărilor: orele 1230 – 1600
  • Afişarea rezultatelor preliminare: ora 1630
  • Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor: orele 1630 – 1730
  • Afişarea clasamentului final: ora 1730
  • Festivităţile de premiere: ora 1800

Parteneri

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vâlcea

Concursul şi simpozionul vor fi monitorizate de  Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, reprezentat de dna Mihaela Andreianu, Inspector Şcolar General, și de Ana-Maria Udrescu, inspector şcolar de specialitate.

      Diseminare

Concursul va fi promovat în presa locală, în şcolile gimnaziale din judeţul Vâlcea şi din alte judeţe din ţară şi din străinătate prin afişe şi invitaţii distribuite

Experienţa acumulată de elevi va fi diseminată de aceştia printre colegi, în cadrul orelor de consiliere şcolară şi de limba română.

Experienţa acumulată de profesorii participanţi  va fi împărtăşită altor cadre didactice, în cadrul activităţilor de formare continuă, în anul şcolar 2023 – 2024, în cadrul activităţilor de cerc pedagogic, sub forma unei analize SWOT, precum şi în forumurile de discuţii.

           În vederea unei cât mai bune organizări, concursul şi  simpozionul au fost susținute de: ASOCIAȚIA AJUTĂM, INTEGRĂM, DEZVOLTĂM ȘI EVOLUĂM-AIDE, reprezentată de ADELINA FLORESCU,  SC DIANA SRL, BOROMIR, COFETĂRIA THEO ȘI COFETĂRIA ZĂVOI, SC ARENA IMPRIM SRL, BIROUL DE LUCRĂRI PENTRU CADASTRU, GEODEZIE ȘI CARTOGRAFIE-PFA LUCIAN STĂNIȘOR, SC AGRODOR SRL, SC MARVI LOGISTIC SRL, prin magazinele SUPER MERCATO, ASOCIAŢIA SĂNĂTATEA SE ÎNVAŢĂ, reprezentată de dna CIRJALIU MURGEA MARINA, și ANA CENTER.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *